Museumnacht, NDSM-plein
Saturday 5 November 2022

Lees verder (Nederlands)

Voor Museumnacht 2022 presenteerde Rik Dijkhuizen een film naast nieuw werk van modeontwerpster Hedwig Vervoort en geluidsproducent Hugo Boccara met als titel OTHERING PLACES; A DIALOGUE . De presentatie vertrok vanuit hun individuele praktijk en ging een dialoog aan met het werk van de ander. De drie creatieven ontmoetten elkaar op gemeenschappelijke grond en reflecteerden op ons verlangen om te ontsnappen aan een maatschappij die ons aan normen onderwerpt en ons voortdurend als vreemden behandelt.

Kunstenaar Rik Dijkhuizen duikt opnieuw in de wereld van water met de film Alterity in me; water can’t drown. Met dit werk maakt hij zijn opwachting als het onbekende wezen uit de filmtrilogie The Creature of the Black Lagoon, maar stelt hij een alternatief einde voor. We zien het wezen gevangen tussen land en aarde, maar anders dan in de film lukt het hem wél om zich te ontdoen van het pak dat hem meer mens moest maken en keert hij terug naar het water dat altijd een veilig thuis heeft geboden. Rik maakt met dit werk een toespeling naar hoe we in onze hyperindividuele samenleving vaak ten onrechte worden gekenmerkt als deficiënt wanneer ons anders-zijn een ogenschijnlijk monsterlijke bedreiging vormt. De genuanceerde geweldplegingen waarmee onze maatschappij ons verplicht om perfectionisme te performen laat diepe sporen achter in ons (collectieve) welzijn. Welke impact heeft de angst voor de ander (en om zelf anders te zijn) op de manier waarop we met elkaar leven en omgaan?

For Museumnacht 2022, Rik Dijkhuizen presented a film alongside newly developed works by fashion designer Hedwig Vervoort and sound producer Hugo Boccara with the title OTHERING PLACES; A DIALOGUE. This immersive presentation departed from their individual practice and entered into a dialogue with the other’s work. The three creatives met on common ground and reflected on our desire to escape from a society that subjects us to norm and constantly treats us as strangers.

Artist Rik Dijkhuizen once again dives into the world of water with the film Alterity in me; water can’t drown. With this film, he introduces himself as the unknown watery creature from the movie trilogy The Creature of the Black Lagoon, but here the original ending is reimagined. We see the creature caught between land and earth, but unlike in the movies, this time it eventually manages to get rid of the suit that was supposed to humanise him, after which he returns to the water that has always provided a safe home. With this work, Rik reflects on how, in our hyper-individual society, we are often wrongly deemed deficient when our otherness poses a seemingly monstrous threat. The nuanced violence with which our society forces us to perform perfectionism leaves deep marks on our (collective) well-being. What impact does the fear of the other (and of being different ourselves) have on the way we live and interact with each other?


Courtesy of:
Rik Dijkhuizen (film)
Hugo Boccara (sound)
Director: Wisse Kodde
Videography: Harris Allen